petek, 07. avgust 2009

Velika lakota Irske zgodovine (An Gorta Mor )

Lakota je bila del Irskega vsakdanjika. Ljudje so se prehranjevali pretezno s kromprijem, ker je bil hranljiv in lahko ga je bilo pridelovati. Kmecke druzine so bile obicajno velike njihovo zivljenje pa negotovo, saj je bilo potrebno placevati najemnino angleskemu zemljiskemu gospodu. Kmecko prebivalstvo ni imelo zagotovljenega stalnega bivalisca, ne socialne varnosti ali kakorsnegakoli upanja na boljse zivljenje.
Leta 1845 je na Irsko prisla glivica, ki se je hitro razsirila po otoku in spremenila krompir v smrdljivo crno sluz. Ljudje so zaceli umirati od lakote. Britanska vlada jim je priskocila na pomoc neposredno in sicer z posiljanjem hrane. Organizirali so tudi prostovolna dela in z zasluzenim denarjem kupili moko. Organizacije za pomoc revezem(Poor Law unions), so gradile bolnisnice za ljudi,ki so zbolevali za mrzlico. A te resitve niso bile zadsotne. Ljudje so umirali, pestile pa so jih tudi druge bolezni: kolera, tifus, diareja.
Krompirjeva plesen je pustosila v letih 1845,1846, 1848, 1849. Kmecke druzine so se naprej pridelovale mleko, zivino in pridelke, ampak te je bilo potrebno prodati, da so lahko placali najemnino.
Lakota je bila za Irsko prava tragedija, ki je spremenila podobo Irske in je na Irskem prebivlastvu pustila vecni pecat. Med njo je umrlo okoli milijon ljudi, drugi milijon ljudi pa se je bil prisiljen izseliti v ZDA, Kanado in Veliko Britanijo.

1 komentar: